teste psihologice

În unele cazuri, diagnosticul medicului sau al terapeutului se verifică cu ajutorul testelor psihologice. Rolul acestora este de a da o informație cât mai exactă asupra gravității situației în care se află pacientul.

La întrebarea „Ești afectat de o tulburare emoțională?” nu se răspunde cu Da sau Nu. Profesionist este să afli cât de mult ești afectat de tulburarea respectivă. Aici intervine utilitatea testelor psihologice, care ne oferă o informație cât mai exactă asupra stării tale emoționale.

Au fost realizate numeroase tipuri de teste care ajută foarte mult medicul și terapeutul în stabilirea cu exactitate a diagnosticului.

teste psihologice

Testul MACI

Millon Adolescent Clinical Inventory

Evaluarea multiaxială a caracteristicilor de personalitate și a sindroamelor clinice la adolescent, conform simptomatologiei DSM-IV

Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI) este un inventar de autoevaluare elaborat în mod specific pentru evaluarea caracteristicilor de personalitate și a sindroamelor clinice la adolescenți. Testul MACI a fost dezvoltat în colaborare cu psihiatri, psihologi și alți specialiști din domeniul sănătății mintale cu experiență în lucrul cu adolescenți. Prin urmare, acestea reflectă problemele cele mai relevante pentru întelegerea comportamentului și preocupărilor adolescenților. Este foarte util în mediul clinic, instituțional și corecțional.

Inventarul se adresează adolescenților (vârsta 13-19 ani) și necesită un nivel de întelegere a cuvântului scris corespunzător clasei a șasea. Testul este autoadministrabil. Cei mai mulți dintre adolescenți termină completarea testului în 25 de minute, aspect care minimizează rezistența adolescenților. Astfel, MACI facilitează obținerea unei cantități maxime de informații cu un efort minim din partea respondenților.

Testul ABAS II

Adaptive Behavior Assessment System II

Standardul internațional în evaluare pentru acordarea gradului de handicap și al eligibilității pentru serviciile sociale

ABAS oferă o evaluare comprehensivă, bazată pe norme culese cu grijă, a abilităților adaptative ale persoanelor. Acest instrument are o arie largă de utilitate, aplicându-se de la nou-născuți și până la vârsta de 89 de ani; el poate fi folosit pentru:

a evalua deprinderile adaptative ale unei persoane, cât și capacitatea acesteia de a trăi independent,

diagnosticarea și clasificarea anumitor dizabilități sau tulburări,

identificarea punctelor tari și a limitelor,

a ajuta la documentarea și monitorizarea progresului

Evaluează în totalitate cele zece arii de deprinderi adaptative specificate de Manualul de Diagnostic a tulburărilor Mintale, Ediția a Patra Revizuită (DSM-IV-TR) și de Asociația de Psihiatrie Americană (APA, 2000).

Generalitati

De asemenea, el încorporează direcțiile curente oferite de American Association of Intellectual Disabilities (AAID) pentru evaluarea celor trei arii de comportament adaptativ (Conceptual, Social, Practic).

Deprinderile adaptative măsurate și domeniile din care acestea fac parte corespund specificațiilor identificate de Asociația Americană a retardului Mintal (AARM; 1992, 2002b) Aşa cum sunt măsurate de ABAS-II, deprinderile adaptative sunt definite ca: acele abilităţi practice de zi cu zi care sunt necesare pentru ca persoana să funcţioneze şi să corespundă cerinţelor mediului înconjurător, incluzând aici şi capacitatea de a avea grijă efectiv de propria persoană în mod independent, dar şi interacţiunea cu alţi oameni.

Evaluarea abilităţilor adaptative poate oferi informaţii importante pentru diagnosticare şi pentru planificarea tratamentului sau a intervenţiei pentru persoane cu:

 • întârzieri de dezvoltare,
 • factori de risc biologici,
 • traume craniene,
 • autism,
 • ADHD,
 • tulburări de ȋnvăţare şi comportament,
 • insuficienţă senzorială,
 • dizabilităţi sau traume fizice,
 • sănătate precară,
 • insuficienţă motorie,
 • tulburări emoţionale,
 • leziuni cerebrale,
 • atac cerebral,
 • demenţe,
 • Alzheimer,
 • tulburări legate de consumul de diverse substanţe,
 • tulburări psihotice şi multiple dizabilităţi.

Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA)

Cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă.

Utilizând chestionarele ASEBA se pot obţine rapid date standardizate referitoare la un spectru larg de competenţe, comportamente adaptative şi probleme. Spre deosebire de majoritatea scalelor standardizate, chestionarele ASEBA permit obţinerea unor descrieri individualizate, acestea incluzând şi întrebări deschise care vizează punctele tari şi aspectele îngrijorătoare legate de comportamentul copilului evaluat.

Pe baza scalelor ASEBA se poate  evalua funcţionarea adaptativă a copiilor între 6 şi 18 ani si următoarele categorii de probleme: Anxietate/Depresie (I), Însingurare/Depresie (II), Acuze somatice (III), Probleme de relaţionare socială (IV), Probleme de gândire (V), Probleme de atenţie (VI), Neatenţie, Hiperactivitate/Impulsivitate, Comportament de încălcare a regulilor (VII), Comportament Agresiv (VIII). În termenii criteriilor DSM aceste probleme acoperă următoarele tulburări: tulburări afective, tulburări anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist, tulburări de conduită.

Scala comportamentală pentru copii adresată părinţilor (CBCL/6-18), chestionarul de autoevaluare (YSR) şi cel adresat profesorilor (TRF) sunt forme paralele care facilitează compararea diferitelor perspective asupra comportamentului copiilor. Deoarece nicio sursă nu poate oferi de una singură informaţii complete şi acurate, o evaluare comprehensivă necesită surse multiple.

Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra – WISC-IV

Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition) este un instrument clinic, administrat individual. Spre deosebire de alte teste psihologice copii acesta evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 – 16:11). Scala WISC-IV oferă scoruri compozite care reprezintă funcţionarea intelectuală în domenii cognitive specifce (ex. Indicele de Înţelegere verbală, Indicele Raţionamentului perceptiv, Indicele Memoriei de lucru şi Indicele Vitezei de procesare), dar oferă şi un scor compozit care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului (ex. Coefcientul de inteligenţă total).

Caracteristici şi beneficii ale utilizării WISC-IV:

Cea mai studiată măsură a funcţionării cognitive la copii

Evaluare adecvată a Raţionamentului Fluid, Raţionamentului Verbal, Memoriei de lucru şi Vitezei de Procesare a informaţiei,

Validitate clinică

Indicatori psihometrici foarte buni

Norme româneşti pe eşantion reprezentativ de 1100 de copii

Testul SCQ

Social Communication Questionnaire

Social Communication Questionnaire (SCQ, Chestionarul comunicării sociale) este al treilea component al triadei recunoscute la nivel internaţional drept “Golden Standard” pentru evaluarea autismului, alături de ADI-R şi ADOS.

Cunoscut anterior sub denumirea de Autism Screening Questionnaire (ASQ), acest instrument concis ajută la evaluarea abilităţilor şi funcţionării sociale a copiilor care pot suferi de autism sau de alte tulburări din spectrul autismului. Fiind un chestionar ce poate fi completat de un părinte sau de către un alt tutore în mai puţin de 10 minute, SCQ reprezintă o modalitate eficientă pentru a determina dacă o persoană ar trebui sau nu să fie inclusă într-un program complet de evaluare diagnostică.

Chestionarul poate fi utilizat pentru a evalua orice persoană cu vârsta peste 4 ani, atât timp cât vârsta sa mentală este peste 2 ani. Chestionarul este disponibil în două variante:

 • Pe parcursul întregii vieți – legat de evaluarea de-a lungul vieţii (Lifetime)
 • Actual – legat de evaluarea situaţiei curente (Current).

Ambele variante pot fi administrate direct părintelui, care poate oferi răspunsurile fără a necesita supervizare.

Testul Bender Visual-Motor Gestalt

Bender Gestalt II este un test psihologic folosit de practicienii care lucrează în domeniul sănătății mentale pentru a evalua funcționarea vizual-motorie, tulburările de dezvoltare și afectările neurologice pentru subiecții cu vârste cuprinse între 3 și 85 de ani.

Norme americane pe eşantion reprezentativ de 4000 de indivizi.

În cazul copiilor de vârstă mică, scopul acestui test este de a oferi diferite modalități de analiză a înregistrărilor Bender, astfel încât examinatorul să poată evalua maturitatea lor perceptivă, posibilele tulburări neurologice și ajustarea emoțională dintr-un singur protocol de testare Bender. „În acest scop, pentru copiii mici este descris în termeni de evoluție, evaluare și aplicare ca instrument de diagnostic în evaluarea inteligenței, realizării școlare, leziunilor cerebrale, întârzierii mintale și a tulburărilor emoționale.

Testul constă în nouă carduri index reprezentând diferite modele geometrice. Cardurile sunt prezentate individual, iar subiecții de test sunt rugați să redescopere fiecare din memorie înainte de afișarea următoarei cărți. Rezultatele testelor sunt evaluate pe baza exactității și organizării reproducerilor. Testul Bender-Gestalt a fost inițial dezvoltat în 1938 de către psihiatrul pediatric Lauretta Bender.

Testul Mâinilor

Testul mâinilor este o tehnică clinică adjuvantă care poate fi inclusă alături de alte teste psihologice copii în bateria diagnostică. Este o probă proiectivă ce utilizează  imagini  ale mâinilor în poziții ambigue și se așteaptă să declanșeze răspunsuri cu semnificație comportamentală. Poate fi aplicat subiecților cu vârstă mai mare de 5 ani.

Cardurile sunt prezentate una câte una. Examinează proiecte prin a spune ce face. Răspunsurile sunt înregistrate în mod verbal. Timpul de răspuns inițial pe card și alt comportament relevant sunt asumate. Testul mâinilor conține atât categorii cantitative, cât și calitative. Simplu și ușor de administrat.

UTILIZAREA TESTULUI MÂINILOR

Testul mâinilor măsoară comportamentul vizibil. Cercetările au arătat că scorurile HandTest sunt legate de comportamentul excesiv în rândul delincvenților juvenili. Testul mâinilor poate măsura, de asemenea, comportamentul în rândul persoanelor din următoarele categorii: Persoane cu dizabilități, Persoanele care suferă de schizofrenie, Persoanele cu dizabilitate mentală.
Testul mâinilor poate prevedea, de asemenea, performanța productivă a persoanelor cu întârziere de dezvoltare, orientarea ocupațională în mediile normale și retragerea din realitate în cazul persoanelor cu traume cerebrale, comparativ cu persoanele care nu au suferit astfel de traume.

The Childhood Autism Rating Scale (CARS)

Există o mulțime de instrumente de evaluare pentru a ajuta la diagnosticarea autismului disponibil. Una dintre ele este Scala de evaluare a autismului copiilor (CARS). Este o scală de scorare comportamentală cu 15 itemi, dezvoltată pentru a identifica copiii cu autism (mai mari de 2 ani) și pentru a-i diferenția de copiii cu handicap în dezvoltare non-autiști. Cu ajutorul acestei scale se pot face distincții între autismul ușor, moderat sau sever.

CARS a fost dezvoltat de Eric Schopler, Robert Reichier și Barbara Rochen Renner. La fel ca orice alt instrument de evaluare a autismului, a fost făcut pentru a ajuta la diagnosticarea autismului la copii. Diferența dintre CARS și alte  teste psihologice copii este că poate să facă distincția dacă copilul tau are autism sau alte tulburări de întârziere a dezvoltării, cum ar fi întârzierea mintală.

Cum funcționează CARS?

Prin evaluarea comportamentului, caracteristicilor și abilităților copilului tau față de creșterea așteptată a copilului tipic.

Sunt evaluate următoarele caracteristici: 

– Relația cu oamenii

– Imitaţie

– Răspuns emoțional

– Utilizarea corpului

– Utilizarea obiectelor

– Adaptarea la schimbare

– Răspuns vizual

– Ascultarea răspunsului

– Gust-miros-atingere răspuns și utilizare

– Teamă și nervozitate

– Comunicare verbală

– Comunicare nonverbală

– Nivelul de activitate

– Nivelul și coerența răspunsului intelectual

 

Generalități teste psihologice copii

Testarea se face de către psihologul sau psihoterapeutul specializat prin evaluarea comportamentelor copilului de la 1 la 4:

 • 1 este normal pentru vârsta copilului tau,
 • 2 pentru o anomalie ușoară,
 • 3 pentru moderat anormală
 • 4 pentru o anormalitate severă.

Scorurile variază de la 15 la 60, 30 fiind rata marcantă pentru un diagnostic de autism ușor. Scorurile 30-37 indică autismul ușor până la moderat, scorurile cuprinse între 38 și 60 sunt caracterizate că autism sever.

Atentie!

Scala de evaluare a autismului copiilor poate fi accesată cu ușurință pe internet. Nu este recomandată utilizarea acesteia pentru a evalua copilul pe cont propriu. Este încă mai bine să solicitați ajutor profesional în interpretarea rezultatului CARS al copilului dumneavoastră. Trebuie să vă amintiți că o observație constantă și fermă a copilului dumneavoastră este importantă la completarea testului CARS. Psihologul ar trebui să aibă capacitatea de a înțelege bine criteriile, astfel încât să poată fi obținute și rezultate corecte. Dacă apare o confuzie, nu ezitați să întrebați persoana responsabilă de efectuarea testului.

CARS se folosește în mod obișnuit cu copiii de 2 ani și peste. Cu toate că CARS a fost folosit în diagnosticul adolescenților, de asemenea, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Texas Health Science Center.

CLINICA HOPE se dezvoltă continuu din 2009. Am pornit de la o idee clară: să ofere pacienților din România numai tratamente psihice cu eficiență dovedită științific. Urmărim cu strictete recomandările de tratament internaționale. Avem o echipă completă de psihiatri și psihologi, ne urmărim cu perseverență obiectivele și inovăm continuu. Am lansat în ultimii ani nu mai puțin de 4 tipuri programe unice de tratament, recomandate de ghidurile internaționale, dar care lipseau în România.

Eforturile de a construi programe complete de tratament au adus clinicii în 2018 o neașteptată apreciere internațională. Clinica Hope a devenit singura clinică din România care a primit, în Mai 2018, prestigiosul premiu Rose of Paracelsus. Premiul este decernat de Asociația Medicală Europeană pentru „Bune practici medicale” – Best Medical Practice.

Prin programele noastre ne dorim să oferim toate șansele de recuperare și beneficiile pentru sănătate tuturor pacienților noștri și să le oferim înapoi Speranța și Echilibrul!

Teste psihologice pentru copii