Teste psihologice - Clinica Hope

Teste psihologice

In unele cazuri diagnosticul medicului sau al terapeutului se verifica cu ajutorul testelor psihologice. Rolul acestora este de a da o informatie cat mai exacta asupra gravitatii situatiei in care se afla pacientul.

La intrebarea “Esti afectat de o tulburare emotionala?” nu se raspunde cu Da sau Nu. Profesionist este sa aflii cat de mult esti afectat de tulburarea respectiva. Aici intervine utilitatea testelor psihologice care ne ofera o informatie cat mai exacta asupra starii tale emotionale.

Au fost realizate numeroase tipuri de teste care ajuta foarte mult medicul si terapeutul in stabilirea cu exactitate a diagnosticului.

Testele clinice sunt instrumente psihometrice care se utilizeaza pentru a obtine informatii referitoare la simptome si patologie. Marea majoritate a acestor teste sunt create si standardizate pe populatie clinica, adica pe pacienti.

Aplicarea acestor teste ajuta la obtinerea unei cantitati foarte mari de informatii concrete in ceea ce priveste simptomatologia pacientului, ne fiind nevoie de nici un efort din partea acestuia. Datele obtinute permit evaluarea unei game largi de comportamente. Ele fac de asemenea distinctive intre caracteristicile de personalitate durabile si tulburarile clinice.

Iata cateva exemple de teste clinice pe care le aplicam in cadrul clinicii:

1.MMPI®-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Testul emblemă al psihologiei clinice și judiciare

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) este un test psihometric standardizat al personalității și psihopatologiei adulților. Psihologii și alți profesioniști din domeniul sănătății mintale utilizează diferite versiuni ale MMPI pentru a ajuta la elaborarea planurilor de tratament; asistență cu diagnostic diferențial; să răspundă la întrebările legale (psihologia criminalistică); candidați în timpul procesului de selecție a personalului; sau ca parte a unei proceduri de evaluare terapeutică

MMPI original a fost elaborat de Starke R. Hathaway și J.C. McKinley, facultate de la Universitatea din Minnesota și publicat pentru prima oară de către Universitatea din Minnesota Press în 1943. A fost înlocuit de o versiune actualizată, MMPI-2, în 1989 (Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen și Kraemmer).

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 este cel mai cunoscut și utilizat instrument de diagnoză și evaluare a personalității și psihopatologiei adulților în mediul clinic sau în cercetare. Prin intermediul celor 567 de itemi acesta furnizează o imagine fin detaliată asupra patternurilor majore legate de tulburările psihologice și de personalitate, al persoanelor cu vârsta peste 18 ani. În funcție de persoana implicata, completarea sa durează de la 60 la 90 de minute. MMPI-2 include peste 120 de scale specifice, incluzând aici și scale destinate surprinderii obiective a validității profilului.

Este destinat să evalueze o parte din patternurile majore legate de tulburările psihologice şi de personalitate

Versiunea MMPI-2 este versiunea revizuită, îmbunătăţită şi completată cu scalele clinice restructurate şi scala de validitate a simptomelor a primei variante a MMPI (versiunea inițială apărută în anul 1989).

Revizia include:

 • norme mult mai reprezentative (eşantioane de adulţi, bărbaţi şi femei, din diferite regiuni geografice, de diferite etnii şi minorităţi);
 • format mult mai consistent pentru scorurile T ale scalelor clinice (scoruri T uniforme (UT) pentru a produce în esenţă acelaşi interval şi aceeaşi distribuţie pentru toate scalele);
 • reformularea itemilor astfel încât să se elimine ambiguitatea, formularea sexistă şi conţinutul învechit;
 • trei scale de validitate – FB, VRIN şi TRIN.

Specificatii:

 • evaluarea celor peste 120 de scale,
 • multitudinea descriptorilor lor ce acoperă o arie largă de psihopatologie,
 • volumul dens şi impresionant de aspecte teoretice şi date psihometrice,
 • foi de profil atribuite fiecărui gen,
 • grile de corectare, norme cu şi fără corecţie de K,
 • are la bază 567 itemi.

2. MACI

Millon Adolescent Clinical Inventory

Evaluarea multiaxială a caracteristicilor de personalitate și a sindroamelor clinice la adolescent, conform simptomatologiei DSM-IV

Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI) este un inventar de autoevaluare elaborat în mod specific pentru evaluarea caracteristicilor de personalitate si a sindroamelor clinice la adolescenti. Testul MACI a fost dezvoltat în colaborare cu psihiatri, psihologi si alti specialisti din domeniul sanatatii mintale cu experienta în lucrul cu adolescenti. Prin urmare, acestea reflecta problemele cele mai relevante pentru întelegerea comportamentului si preocuparilor adolescentilor. Este foarte util în mediul clinic, institutional si corectional.

Inventarul se adreseaza adolescentilor (vârsta 13-19 ani) si necesita un nivel de întelegere a cuvântului scris corespunzator clasei a sasea. Testul este autoadministrabil. Cei mai multi dintre adolescenti termina completarea testului în 25 de minute, aspect care minimizeaza rezistenta adolescentilor. Astfel, MACI faciliteaza obtinerea unei cantitati maxime de informatii cu un efort minim din partea respondentilor.

3. ABAS II

Adaptive Behavior Assessment System II

Standardul internațional în evaluare pentru acordarea gradului de handicap și al eligibilității pentru serviciile sociale

ABAS oferă o evaluare comprehensivă, bazată pe norme culese cu grijă, a abilităților adaptative ale persoanelor. Acest instrument are o arie largă de utilitate, aplicându-se de la nou-născuți și până la vârsta de 89 de ani; el poate fi folosit pentru:

a evalua deprinderile adaptative ale unei persoane, cât și capacitatea acesteia de a trăi independent,

diagnosticarea și clasificarea anumitor dizabilități sau tulburări,

identificarea punctelor tari și a limitelor,

a ajuta la documentarea și monitorizarea progresului

Evaluează în totalitate cele zece arii de deprinderi adaptative specificate de Manualul de Diagnostic a tulburărilor Mintale, Ediția a Patra Revizuită (DSM-IV-TR) și de Asociația de Psihiatrie Americană (APA, 2000).

De asemenea, el încorporează direcțiile curente oferite de American Association of Intellectual Disabilities (AAID) pentru evaluarea celor trei arii de comportament adaptativ (Conceptual, Social, Practic).

Deprinderile adaptative măsurate și domeniile din care acestea fac parte corespund specificațiilor identificate de Asociația Americană a retardului Mintal (AARM; 1992, 2002b) Aşa cum sunt măsurate de ABAS-II, deprinderile adaptative sunt definite ca: acele abilităţi practice de zi cu zi care sunt necesare pentru ca persoana să funcţioneze şi să corespundă cerinţelor mediului înconjurător, incluzând aici şi capacitatea de a avea grijă efectiv de propria persoană în mod independent, dar şi interacţiunea cu alţi oameni.

Evaluarea abilităţilor adaptative poate oferi informaţii importante pentru diagnosticare şi pentru planificarea tratamentului sau a intervenţiei pentru persoane cu:

 • întârzieri de dezvoltare,
 • factori de risc biologici,
 • traume craniene,
 • autism,
 • ADHD,
 • tulburări de ȋnvăţare şi comportament,
 • insuficienţă senzorială,
 • dizabilităţi sau traume fizice,
 • sănătate precară,
 • insuficienţă motorie,
 • tulburări emoţionale,
 • leziuni cerebrale,
 • atac cerebral,
 • demenţe,
 • Alzheimer,
 • tulburări legate de consumul de diverse substanţe,
 • tulburări psihotice şi multiple dizabilităţi.

4. Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA)

Cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă.

Utilizând chestionarele ASEBA se pot obţine rapid date standardizate referitoare la un spectru larg de competenţe, comportamente adaptative şi probleme. Spre deosebire de majoritatea scalelor standardizate, chestionarele ASEBA permit obţinerea unor descrieri individualizate, acestea incluzând şi întrebări deschise care vizează punctele tari şi aspectele îngrijorătoare legate de comportamentul copilului evaluat.

Pe baza scalelor ASEBA se poate  evalua funcţionarea adaptativă a copiilor între 6 şi 18 ani si următoarele categorii de probleme: Anxietate/Depresie (I), Însingurare/Depresie (II), Acuze somatice (III), Probleme de relaţionare socială (IV), Probleme de gândire (V), Probleme de atenţie (VI), Neatenţie, Hiperactivitate/Impulsivitate, Comportament de încălcare a regulilor (VII), Comportament Agresiv (VIII). În termenii criteriilor DSM aceste probleme acoperă următoarele tulburări: tulburări afective, tulburări anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist, tulburări de conduită.

Scala comportamentală pentru copii adresată părinţilor (CBCL/6-18), chestionarul de autoevaluare (YSR) şi cel adresat profesorilor (TRF) sunt forme paralele care facilitează compararea diferitelor perspective asupra comportamentului copiilor. Deoarece nici o sursă nu poate oferi de una singură informaţii complete şi acurate, o evaluare comprehensivă necesită surse multiple.

5. Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra – WISC-IV

Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition) este un instrument clinic, administrat individual, care evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 – 16:11). Scala WISC-IV oferă scoruri compozite care reprezintă funcţionarea intelectuală în domenii cognitive specifce (ex. Indicele de Înţelegere verbală, Indicele Raţionamentului perceptiv, Indicele Memoriei de lucru şi Indicele Vitezei de procesare), dar oferă şi un scor compozit care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului (ex. Coefcientul de inteligenţă total).

Caracteristici şi beneficii ale utilizării WISC-IV:

Cea mai studiată măsură a funcţionării cognitive la copii

Evaluare adecvată a Raţionamentului Fluid, Raţionamentului Verbal, Memoriei de lucru şi Vitezei de Procesare a informaţiei,

Validitate clinică

Indicatori psihometrici foarte buni

Norme româneşti pe eşantion reprezentativ de 1100 de copii

6. SCQ

Social Communication Questionnaire

Social Communication Questionnaire (SCQ, Chestionarul comunicării sociale) este al treilea component al triadei recunoscute la nivel internaţional drept “Golden Standard” pentru evaluarea autismului, alături de ADI-R şi ADOS.

Cunoscut anterior sub denumirea de Autism Screening Questionnaire (ASQ), acest instrument concis ajută la evaluarea abilităţilor şi funcţionării sociale a copiilor care pot suferi de autism sau de alte tulburări din spectrul autismului. Fiind un chestionar ce poate fi completat de un părinte sau de către un alt tutore în mai puţin de 10 minute, SCQ reprezintă o modalitate eficientă pentru a determina dacă o persoană ar trebui sau nu să fie inclusă într-un program complet de evaluare diagnostică.

Chestionarul poate fi utilizat pentru a evalua orice persoană cu vârsta peste 4 ani, atât timp cât vârsta sa mentală este peste 2 ani. Chestionarul este disponibil în două variante – Pe parcursul întregii vieți – legat de evaluarea de-a lungul vieţii (Lifetime) şi Actual – legat de evaluarea situaţiei curente (Current). Ambele variante pot fi administrate direct părintelui, care poate oferi răspunsurile fără a necesita supervizare.

7. (Bender-Gestalt II) Bender Visual-Motor Gestalt Test, Second Edition

Bender Gestalt II este un test psihologic folosit de practicienii care lucreaza in domeniul sanatatii mentale pentru a evalua functionarea vizual-motorie, tulburarile de dezvoltare si afectarile neurologice pentru subiectii cu  varste cuprinse intre 3 si 85 de ani.

Norme americane  pe eşantion reprezentativ de 4000 de indivizi.

In cazul copiilor de varsta mica, scopul acestui test este de a oferi diferite modalități de analiză a înregistrărilor Bender, astfel încât examinatorul să poată evalua maturitatea lor perceptivă, posibilele tulburări neurologice și ajustarea emoțională dintr-un singur protocol de testare Bender. „În acest scop, pentru copiii mici este descris în termeni de evoluție, evaluare și aplicare ca instrument de diagnostic în evaluarea inteligenței, realizării școlare, leziunilor cerebrale, întârzierii mintale și a tulburărilor emoționale.

Testul constă în nouă carduri index reprezentând diferite modele geometrice. Cardurile sunt prezentate individual, iar subiecții de test sunt rugați să redescopere fiecare din memorie înainte de afișarea următoarei cărți. Rezultatele testelor sunt evaluate pe baza exactității și organizării reproducerilor. Testul Bender-Gestalt a fost inițial dezvoltat în 1938 de către psihiatrul copilului Lauretta Bender.

8. Testul Mainilor

Testul mainilor este o tehnica clinica adjuvanta care poate fi inclusa alături de alte teste in bateria diagnostica, ca proba proiectiva ce utilizeaza  imagini  ale mainilor in pozitii ambigue  si se asteapta sa declanseze raspunsuri cu semnificatie comportamentala. Poate fi aplicat subiectilor cu varsta mai mare de 5 ani.

Cardurile sunt prezentate una câte una.Examinează proiecte prin a spune ce face.Răspunsurile sunt înregistrate în mod verbalTimpul de răspuns inițial pe card și alt comportament relevant sunt asumate.Testul mâinilor conține atât categorii cantitative, cât și calitative.Simplu și ușor de administrat UTILIZAREA TESTULUI MAINILOR Testul mainilor măsoară comportamentul vizibil.Cercetarile au arătat că scorurile HandTest sunt legate de comportamentul excesiv în rândul delincvenților juvenili.Testul mainilor poate măsura, de asemenea, comportamentul de comportament în rândul persoanelor din urmatoarele categorii:-        Persoane cu dizabilități, –        Persoanele care sufera de schizofrenie, –        Persoanele cu retard mental –        Persoanele dependente de alcool.
Testul mainilor poate prevedea, de asemenea, performanța productive a persoanelor cu retard, orientarea ocupațională în mediile normale și retragerea din realitate în cazul persoanelor cu traume la creier comparativ cu persoanele care nu au suferit astfel de traume.

9. The Childhood Autism Rating Scale (CARS)

Există o mulțime de instrumente de evaluare pentru a ajuta la diagnosticarea autismului disponibil. Una dintre ele este Scala de evaluare a autismului copiilor (CARS). Este o scala de scorare comportamentala cu 15 itemi, dezvoltata pentru a identifica copiii cu autism (mai mari de 2 ani) si pentru a-i diferentia de copiii cu handicap in dezvoltare non-autisti. Cu ajutorul acestei scale se pot face  distinctii intre autismul usor, moderat sau sever. CARS a fost dezvoltat de Eric Schopler, Robert Reichier și Barbara Rochen Renner. La fel ca orice alt instrument de evaluare a autismului, a fost făcut pentru a ajuta la diagnosticarea autismului la copii. Diferența dintre CARS si alte instrumente de evaluare a comportamentului este că poate de fapt să spună diferența daca copilul dumneavoastra are autism sau alte tulburări de întârziere a dezvoltării, cum ar fi întârzierea mintală.  Cum functioneaza CARS funcționează prin evaluarea comportamentului, caracteristicilor și abilităților copilului dumneavoastră față de creșterea așteptată a copilului tipic. Sunt evaluate urmatoarele caracteristici: ·        Relația cu oamenii·        Imitaţie·        Răspuns emoțional·        Utilizarea corpului·        Utilizarea obiectelor·        Adaptarea la schimbare·        Răspuns vizual·        Ascultarea răspunsului·        Taste-miros-atingere răspuns și utilizare·        Teama și nervozitatea·        Comunicare verbala·        Comunicare nonverbală·        Nivelul de activitate·        Nivelul și coerența răspunsului intelectual  Generalitati Se face de către psihologul sau psihoterapeutul specializat prin evaluarea comportamentelor copilului de la 1 la 4. ·        1 fiind normal pentru vârsta copilului dumneavoastră, ·        2 pentru o anormală ușoară, ·        3 pentru moderată anormală și ·        4 pentru o anormalitate severă.  Scorurile variază de la 15 la 60, 30 fiind rata marcanta pentru un diagnostic de autism usor. Scorurile 30-37 indică autismul ușor până la moderat, Scorurile cuprinse între 38 și 60 sunt caracterizate ca autism sever. Rețineți că, în timp ce Scala de evaluare a autismului copiilor poate fi accesată cu ușurință pe internet, nu este recomandată utilizarea acesteia pentru a evalua copilul pe cont propriu. Este încă mai bine să solicitați ajutor profesional în interpretarea rezultatului CARS al copilului dumneavoastră. Trebuie să vă amintiți că o observație constantă și fermă a copilului dumneavoastră este importantă la completarea testului CARS. Psihologul ar trebui să aibă capacitatea de a înțelege bine criteriile, astfel încât să poată fi obținute și rezultate corecte. Dacă apare o confuzie, nu ezitați să intrebati persoana responsabilă de efectuarea testului. CARS se folosește în mod obișnuit cu copiii de 2 ani și peste. Cu toate ca CARS a fost folosit in diagnosticul de adolescenti, de asemenea, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Texas Health Science Center.

DE CE SA VII LA CLINICA HOPE?

Suntem dedicati oferirii celor mai bune tratamente pentru sanatatea ta psihica si emotionala. Cum stim care sunt acestea? Aplicam cunostintele ultimelor ghiduri internationale de tratament si tintim sa oferim intreaga gama de interventii dovedite stiintific ca fiinde cele mai eficiente, de la medicatie la tipurile de psihoterapie.

Organizam totul in PROGRAME DE TRATAMENT pentru ca sa stii tot timpul intreaga gama de servicii de care ai nevoie si ce parcurs ai de urmat.

Noi oferim o abordare individuala, in care tu poti alege intre toate cele 3 variante: tratament psihiatric-medicamentos, tratament psihoterapeutic sau mixt.

Avantajul nostru consta insa in faptul ca suntem o clinica exclusiv destinata sanatatii psihice, in care psihiatrul si psihoterapeutul fiecarui pacient comunica si colaboreaza intre ei, cu acordul tau, aplicand programe specializate pentru ca sa primesti cea mai bun si eficient parcurs terapeutic pentru tine.

Astfel sansele tale sa rezolvi problemele cauzate de aceasta afectiune sunt mult mai mari, iar timpul necesar va fi mult mai mic.

Eforturile de a construi programe complete de tratament a adus clinicii în 2018 o neașteptată apreciere internațională, Clinica Hope devenind singura clinică din România care a primit, în Mai 2018, prestigiosul premiu Rose of Paracelsus, decernat de Asociația Medicală Europeană pentru ”Bune practici medicale”- Best Medical Practice.

Totul incepe la noi cu un CONSULT LA MEDIC.

Stabileste o programare!
CLINICA HOPE se dezvoltă continuu din 2009, pornind de la o idee clară: să ofere pacienților din România numai tratamente psihice cu eficiență dovedită științific, urmărind recomandările de tratament internaționale. Având o echipă completă de psihiatrii și psihologi, ne urmărim cu perseverență obiectivele și inovăm continuu, lansând în ultimii ani nu mai puțin de 4 tipuri de programe unice de tratament, recomandate de ghidurile internaționale, dar care lipseau în România.

Prin programele noastre, ne dorim să-ți oferim toate șansele de recuperare și beneficiile pentru sănătate și sa-ti oferim înapoi Speranța și Echilibrul!

Programeaza-te
Call Now Button