Psihoterapeut Rotaru-Sîrbu Natalia

 

Psihoterapeut Rotaru-Sîrbu Natalia are formare ca psihoterapeut în Terapiei sistemică de familie și cuplu.

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ Psihoterapeut Rotaru-Sîrbu Natalia

 • 10 iulie 2021 – psiholog, psihoterapeut, fondator SRL „Psiholog-psihoterapeut”
 • 10 martie 2021 – 30 iunie 2021 Psiholog, logoped Grădinița ”Kiki”, Iași
 • 4 septembrie 2018 – 1 februarie 2021 Lector universitar ULIM – Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 • 4 iunie 2018- prezent Psiholog, fondator ” Psiholog pentru Copii și Maturi”
 • 1 aprilie 2018 – 3 septembrie 2018, psiholog la Centrul de consutanță ” Eqilibrium”
 • Ianuarie 2010 – 31 martie 2018 psiholog, în cadrul organizaţiei nonguvernamentale CCF Moldova – Copil Comunitate Familie
 • Mai 2007 – decembrie 2009 coordonator de proiect „CeCeFel – Centrul de Resurse pentru copiii de vîrstă preşcolară şi familie”, consultant psiholog,
 • Ianuarie 2006 – ianuarie 2007 coordonator de proiect al Cluburilor de Lectură , Joacă şi Dezvoltare din 4 comunităţi din raionul Orhei, la CCF Moldova
 • Mai 2004 – mai 2007 psiholog la ONG Centrului Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copilul, în cadrul Centrului de Asistenţă psiho-socială a familiei şi a copilului maltratat „Amicul”
 • Decembrie 2002 – aprilie 2004 psiholog şcolar în cadrul Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv
Psihoterapeut Rotaru-Sîrbu Natalia

Programeaza-te la Psihoterapeut Rotaru-Sîrbu Natalia

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

 • 26-30 martie 2018 Curs de formare de formatori în cadrul programuui parental pentru o viață sănătoasă organizat de MSMPS, Neovita, RISE
 • 17-18 martie 2018 ”Evaluarea personalității individuale de la normalitate la patologie”. Curs acreditat de către Colegiu Pishologilor din România
 • 14 octombrie 2017 – prezent Formare ca psihoterapeut în ”Terapiei sistemică de familie și cuplu” la Institutul de Familie și Cuplu din Iași.
 • 8-11 iunie 2017 în cadrul programei Terapia sistemică de familie la trainigul ” Terapia centrată pe emoții” organizat de Institute of gropu and famly psihology and psihoterapy Moscova confrimat prin certificat N 0617-047 ( 40 ore)
 • 22 mai – 23 iunie 2017 Curs de formare teoretico-practic la trainingul de intervievarea a persoanelor vulnerabile organizat de EASO Traininhg Module UNHCR și Asylum Sistems Quality Initiative
 • 23 mai – 4 iunie 2016 curs de formare teoretico-practic Apropriate Paper Based Technologigy” cu scopul reabilitării copiilor cu dizabilități
 • Septembrie 2015 – prezent Doctorand în Psihologie la UPS ” Ion Creangă”
 • 17 februarie -15 martie 2014 Efectuarea cursurilor de formare și atestarea a mediatorilor atestat la Ministerul Justriției pentru practicarea activităţii de mediator. Confirmat prin atestatul eliberat de Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 10 din 06.05.2014 atestat Nr. 481 din 16 iulie 2014
 • 07.07.2012- 07.07.2013 a studiat în cadrul cursului teoretico- practic de 220 ore cu tematica „Tehnici moderne de intervenţii integrate în autism şi alte dizabilităţi asociate” obţinînd calificare de psihopedagog( pedagog de recuperare), cu media de 9,4 fiind confirmat prin certificatul de absolvire A N 0013 eliberat de către DGETS şi AO „ Sos Autism”
 • 2005/2006 Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” Chişinău Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, magistru în psihologie
 • 1998-2002 Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” Chişinău Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, licenţiat în Psihologie şi Pedagogie

 

EXPERIENȚĂ DE ELABORARE:

 • Efectuarea cercetării privind ”Evaluarea copiilor reintegraţi în mediu familial (familii şi asistenţă parentală profesionistă) din mediul instituţional (casa de copii)” prin intermediul metodei Portage
 • Suport de curs „Pregătirea asistenţilor parentali profesionişti specializaţi” ONG Keistone în colaborare cu CCF Moldova
 • Psihoterapeut Rotaru-Sîrbu Natalia are experienta in elaborarea şi redactarea a 13 Buletine informative „Info – CeCeFel”
 • „Îngrijire şi dezvoltare timpurie a copilului: Educaţia Familiei, suport de curs teoretic (pentru mediile academice pedagogice şi medicale)”, manuscris, Centrul Naţional De Educaţie Timpurie şi Informare A Familiei, Chişinău, 2005 – coautor
 • „Îngrijire şi dezvoltare timpurie a copilului: Educaţia Familiei, ghidul profesorului (pentru mediile academice pedagogice şi medicale)”, manuscris, Centrul Naţional De Educaţie Timpurie şi Informare A Familiei, Chişinău, 2005 – coautor
 • “Ghid de asistenţă psiho-socială a grupurilor defavorizate (culegere de materiale elaborate în cadrul proiectului: Răspuns eficient la necesităţile psiho-sociale a grupurilor defavorizate)”,Gender Doc-M, Ghidul este elaborate cu susţinerea a Ambasadei Britanice, Chişinău, 2005- coautor
 • Participarea ca cercetător la studiu Caselor de Copii de Tip Familie: „Vindecînd trecutul construim viitorul”
 • Revista Sănătate.md „Importanţa cărţilor în dezvoltarea copilului”

 

TRAINING-URI DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ:

 • 31 august – 1 septembrie 2018  Psihoterapeut Rotaru-Sîrbu Natalia a participat la Școala de vară în asistență socială, Ediția I – 2018, „Rolul Intervenției Multidisciplinare în Profesionalizarea Serviciilor de Asistență Socială din Comunitate”
 • 16-17 iunie 2018 Modulul ” Planificarea strategică a afacerii” organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii RM în colaborare cu ODIMM
 • 14 decembrie 2016 Conferința Națională ” Autismul- provocări și soluțip entru Republica Moldova” organizat de Sos Autism
 • 29-30 noiembrie 2016 ” Măsuri de protecție și intervenție în lucru cu familiile cu copii în situații de risc. Valorificarea parteneriatelor locale”
 • 29 octombrie 2016 Metoda de reabilitare a copiilor cu autism PECS organizat de Sos Autism
 • 21 octombrie 2016 Conferința științifică națională cu participarea internațională ”Aspecte psiho-sociale în protecția copilului și familiei de violență” (8 ore)
 • 20-21 octombrie 2016 Conferința internațională ”Experiențe naționale și regionale de reformare a sistemului rezidențial pentru copii 0-3 ani”
 • 8-10 aprilie 2016 Conferița de participare internațională cu genericul ”Aspecte actuale în activitate profesională prin metoda psihoterapeutică Balint”
 • 30 noiembrie -2 decembrie 2015 ”Politici publice și advocacy în problemele copiilor cu dizabilități”
 • 25-26 august 2015 Seminar „Probleme de sănătate mintală în perioada copilăriei şi adolescenţei”
 • 01-02 august 2015 Workshop-ul Achiever de setare, monitorizare şi atingere de obiective organizat de către ICDE -Institutull de Cercetarea şi Dezvoltare a Excelenţei din Bucureşti
 • 06.07.2015 – 27.07.2015 Conferinţă Online „Formula sănătăţii” organizat de către MASAA
 • 15 mai 2015 Conferinţă „Give me 5” Pedagogie mofernă pentru lucuru cu persoanele din spectru autist”
 • 12-14 mai 2015: Psihoterapeut Rotaru-Sîrbu Natalia a participat la Seminarul „Particularităţile psiho-sociale ale adopţiei în Republica Moldova” organizat de către AiBi- Amici de Bambini
 • 5 aprilie 2015 Curs de „Comunicare prin muzică în procesuld e reabilitarea a copiilro cu nevoi speciale”
  Noiembrie 2014 – mai 2015 „Autismul, aspecte teoretice şi practice” curs internaţional
 • 18 noiembrie 2014, 16 iulie 2014 Curs de instruire de cîte o zi în domeniu nediscriminării, Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi a Cartei Sociale Europene Revizuite.
 • 27-28 octombrie 2014 Seminar ”Educația incluzivă.
 • 23-25 octombrie 2014 Participarea la conferinţa internaţională „Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie” organizat de UPS „I. Creangă”, DGETS
 • 8 -11 iulie 2014 Training “ Dezvolatare și Comunicare – greselil de comunicare, structura comunicarii, comunicare efectiva, prezentari şi vorbitul în public” prezentat de Dnul. Valeriu Nicolae Ciolan, expert international. Exerciții de comunicare sub stress, de prezentare în public, de lobby și advocacy.
 • 21-23 februarie 2014 Simpozionul cu tema „Copiii și trauma: noi modalități de intervenție”

 

ALTE TRAINING-URI DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ:

 • 18 ianuarie 2014 Cursul „Redescoperă-ţi personalitatea” curs organizat de Ascending ( Bisness Intelligence Group şi Innov(bezound zour limits)
 • 17 – 19 mai 2013 Training ”Primii pași ai intervenției în autism – Bazele intervenției”
 • 7 iulie 2012 – 07.07.2013 Curs teoretico – practic „Tehnici moderne de intervenţii integrate în autism şi alte dizabilităţi asociate” (durata de 120 ore teoretice şi 100 ore practice), organizat Sos Autism şi DGETS
 • 16-19 februarie 2012 Curs de formare „Metodele de lucru prin intermediul cardurilor OH nivelul I şi II”
 • 15 noiembrie 2011 , 18 ianuarie 2012 Curs de formare „Основы семейного консультирования” – (60 ore) confirmat prin certificat al МИГИП – Московский Институт Гештальтата и Психодрамы
 • Aprilie 2011 participarea la cursuri de instruire profesională „Paralizia Cerebrală şi Sindromul Down.
 • Septembrie 2008 participarea la seminarul „Education across the borders” organizat de Asociaţia „Prietenii Copiilor” confirmat prin certificat eliberat de Agency for Development Assistance and Humanitarian Aid of the olomouc Region
 • Noiembrie 2007 participare la „Cursul de Instruire Profesională în Intervenţia Timpurie pentru copilul cu disabilităţi”, (8 ore)
 • Octombrie 2006 participare la trainingul „Psychosocial Responses to Trauma and Family Abuse”
 • 16-18 martie 2006 participarea la Cursul de instruire: „Monitorizarea celor maii Grave Forme ale Muncii Copiilor inclusiv traficul de copii” organizat de CNPAC şi ILO-IPEC, Moldova confirmat prin certificat
 • Noiembrie 2005 training „Educaţia în baza Bunului Simţ” (21 ore)
 • 22 aprilie 2005 – 21 iulie 2005 Training de formare: „Metode şi tehnici de investigare a necesităţilor grupurilor defavorizate şi intervenţia prin metodele psihodramatice”(32 ore), organizat şi confirmat prin certificat de către GenderDoc-M în colaborare cu CPAP-Centrul de Psihologie de Acţiune şi Psihoterapie România
 • 10-12 septembrie 2004 Training: „Comincarea non-violentă”
  Martie 2004 Training: „Toleranţă şi Competenţă socială” (16 ore) confirmat prin certificat
 • August 2003 Şcoala de vară „Unic şi Important” pentru copii şi tineri abuzaţi de la cabinetele „Amicul”, proiectul „ Prieten mare, prieten mic” /Holercani/ organizat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii şi Corpul Păcii
 • Iulie 2002 In- service training „Perfecţionarea abilităţilor de colaborare în cadrul echipei PAC”
 • Iunie 2001 Şcoala de vară „Asertivitate”, „Comunicare verbală şi Nonverbală”, „Educaţia non-violentă”, „Percepţia de sine” /Hîrjauca/ organizat de CNPAC
 • Martie 2001 Training „Aspecte psihologice şi sociale a prevenirii şi terapiei copilului maltratat” organizat de CNPAC
 • Martie 2001 Training „Tehnici de comunicare şi rezolvare a conflictelor”
 • Noiembrie 2000 In –service training „Violenţa în familie ”/ Chişinău
 • Iulie 2000 Şcoala de vară pentru voluntarii Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii şi a Centrului de Informare şi Documentare a Drepturilor Copiilor / Holercani / organizat de CNPAC şi CIDDC
 • Iunie 2000 In-service training „Copilul abuzat: intervenţie, reabilitare, comunicare”, organizat de CNPAC/ Chişinău Noiembrie 1999-iunie 2001 Workshop „Individualizarea şi diferenţiere în educaţie. Tehnologii de individualizare în Proiectul de Educaţie Timpurie Individualizată” ; „Drepturile copiilor de azi” ; „Modalităţi de organizarea a activităţii în cadrul proiectului PETI”
 • 23-27 August 1999 Training de instruire „Prevenirea Abuzului faţă de Copii”
 • Decembrie 1999 Training „Arta comunicării ”organizat de Centrul „Armonie”

Suna chiar acum

Colegele noastre te vor ajuta sa-ti faci o programare cat mai potrivita pentru tine.

Nu poti vorbi acum?

Preferi sa ne scrii?

Completeaza formularul de mai jos.